Wincentyńska Młodzież Maryjna


To międzynarodowe Stowarzyszenie skupiające młodzież i dzieci przy domach Sióstr Miłosierdzia i parafiach. Założone zostało na wyraźne życzenie Najświętszej Maryi Panny, które usłyszała Siostra Miłosierdzia św. Katarzyna Labouré 18 lipca 1830 roku podczas objawień w Paryżu. Wspólnotę można określić czteroma głównymi epitetami: kościelna - jej członkowie żyją sprawami swojej parafii i Kościoła; Maryjna - jej członkowie stawiają Maryję jako wzór dla wszystkich wierzących; świecka - jej członkami są dzieci i młodzież; Wincentyńska - należy do rodziny wincentyńskiej, czyli ewangelizuje i służy ubogim.

W Parafii/Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Ruchem opiekują się Siostry Szarytki: Dorota Adamek oraz Maria Drozdowska. W ramach formacji odbywają się cotygodniowe spotkania, liczne obozy oraz szkolenia. Wspólnota dba szczególnie o propagowanie Dzieł Miłosierdzia wśród ubogich i samotnych. Obecnie Wincentyńska Młodzież Maryjna Parafii/Sanktuarium Miłosierdzia Bożego liczy około 20 członków z wręczonym cudownym medalikiem, oraz kilkanaście osób oczekujących na jego wręczenie. Do udziału w Ruchu zapraszamy również Ciebie.

Kontakt: Siostra Dorota Adamek; Siostra Maria Grzyb

Ogólnopolska Strona Internetowa Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

Prorocy Miłosierdzia Wolontariat Wincenytński

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews