Misja Wspólnoty


Parafia/Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, nasza parafia, liczy ponad dziesięć tysięcy wiernych. Jest nas ogromna ilość i w związku z tym posługuje nam, aż sześciu księży oraz księża z Wyższego Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej, którzy także pomagają w codziennej pracy. Cztery razy dziennie sprawowana jest Eucharystia, każdego dnia odprawiane są nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, codziennie trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, odmawiane są modlitwy związane z okresami roku liturgicznego, litannie oraz nowenny.

Ponadto, ciężką pracą staramy się wykończyć oraz zmodernizować kościół oraz plebanię - zespół kościelno-sakralny tak, by można było w stu porcentach wypełniać powierzone nam zadnia duszpasterskie. Do okoła nas jest jeszcze bardzo dużo pracy. Często w momencie zakończenia jednego aspektu prac wykończeniowych, pojawiają się nowe - równie pilne sprawy.

Duchowni oraz parafianie są także bardzo silnie zaangażowani w społeczną pomoc bliźnim, szczególnie tym ubogim. Czynnie działający Parafialny Zespół Caritas wraz z wieloma innymi Wspónotami, często organizuje zbiórki żywnośći oraz funduszy. Parafia udziela także pomocy dorażnej, w chwilach szczególnie trudnych, na przykład podczas lokalnych lub ogólnokrajowych klęsk żywiołowych. Przeprowadzane są również zbiórki pieniędzy na różne cele, na przykład na pomoc rodakom na wschodzie, pomoc misjonarzom etc.Modlitwa


Najmilsi, wszystkie wymienione wyżej dzieła nie byłyby możliwe bez Naszego wsparcia. Bez naszej opieki, bez naszej troski i bez naszego zaangażowania, sami Duchowni nic by nie zdziałali. Módlmy się za naszą Parafię, módlmy się za naszych Księży, módlmy się za siebie nawzajem. Codziennie, rano i wieczorem w swoich modlitwach powierzajmy los naszej Wspólnoty, powierzajmy Bogu naszych Kapłanów, módlmy się o łaski dla nich, prośmy by Duch Święty obdarzał ich swoimi darami. Błagajmy o siły i o światłość dla nich by prowadzili nasz Kościół pewną i prostą ścieżką.


Datki


Drodzy, jako członkowie Parafii musimy pamiętać o tym, że jesteśmy za nią odpowiedzialni. Powinniśmy zatem dbać także o sprawy materialne Kościoła, do czego zoobowiązuje nas piąte Przykazanie Kościelne: "Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła". Nikt nie wymaga od nas jakiś obowiązkowych składek czy opłat. Wspólnie pragniemy, aby każdy z nas, zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją wolą i stosownie do swoich możliwości finansowych zadbał o sprawy materialne naszej społeczności. Dzielmy się tym co mamy, pamiętając o tym co naprawde jest w życiu ważne.


Dla wszystkich, którym los Parafii nie jest obojętny, podajemy numer konta bankowego, na które możemy dokonać przelewu:


PKO Bank Polski SA Oddział Regionalny w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews