Katolickie Stowrzyszenie Młodzieży


Katolickie Stowrzyszenie Młodzieży to wspólnota ludzi młodych w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM pozwala odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Jest to rodzina ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie". Jednym ze statutowych celów KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów, przez co spotkania te są nie do przecenienia. Niczym nie można ich zastąpić. Od treści i sposobu ich prowadzenia zależy chyba wszystko, czym KSM jest i jak służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Przy Parafii/Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zawiązał się oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pod wezwaniem Bł. Pier Giorgio (czyli po polsku: Piotra Jerzego) Frassatiego. Grupa parafialna z wielkim oddaniem realizuje cele statutowe Stowarzyszenia, spotykając się w każdym tygodniu. Został także wybrany zarząd:

Prezes Odzialu ParafialnegoŻebrowska Emilia
Zastępca PrezesaUstaszewska Patrycja
SekretarzWysocka Weronika
Zastępca SekretarzaŻebrowska Aleksandra
SkarbnikOgonowski Adam

Zapraszamy Cię do udziału we Wspólnocie, spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 19:00.

Kontakt: Ks. Piotr piokazim@interia.pl

Strona Internetowa Katolickiego Stowrzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej

Ogólnopolska Strona Internetowa Katolickiego Stowrzyszenia Młodzieży

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews