Equipes Notre-Dame

Ruch duchowości małżeńskiej

 


Program

Equipes Notre-Dame (Wspólnoty Matki Bożej, skrót END) to międzynarodowy ruch duchowości małżeńskiej, którego celem jest pomaganie małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa. Ruch, obserwując pogłębiającą się wrogość wobec wiary chrześcijańskiej, postępującą laicyzację, wzrost liczby rozwodów i wolnych związków przyjął jednocześnie za cel misyjny głoszenie światu wartości sakramentalnego związku przez słowo i świadectwo życia. Małżeństwa END są przekonane, że niewierzący zostaną zdobyci dla Chrystusa, jeśli ujrzą małżeństwa kochające się i pomagające sobie w poszukiwaniu Boga 
i w służbie bliźnim, w myśl zasady: "Jeden duch i jedno serce ożywiły wszystkich wierzących" (Dz. 4, 32). Ekipy oddają się pod opiekę Matce Bożej, przez co podkreślają pragnienie służenia Jej 
i uznają, że nie ma lepszego przewodnika w drodze do Boga niż Jego Matka.

 

 

Historia

Ruch powstał we Francji w 1938 r. z inicjatywy czterech małżeństw, które zwróciły się do księdza Henriego Caffarela, by ukierunkował je w odkrywaniu bogactw sakramentu małżeństwa. Pierwsze spotkanie ekipy odbyło się w Paryżu 25 lutego 1939 r. Karta Equipes Notre-Dame uznana za akt założycielski Ruchu, została proklamowana 8 grudnia 1947 r. Ruch END został uznany przez Stolicę Apostolską jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych w 1975 r.

 

Obecnie

Wspólnota działa w 80 państwach świata (stan ze stycznia 2013 r.) na pięciu kontynentach. W 11 704 ekipach gromadzi 131 123 członków.

 

W Polsce funkcjonuje od sierpnia 2001 r. Na koniec 2013 r. w skład END działającego na terenie naszego kraju wchodziło 94 ekipy.

 

Pierwsza wspólnota ruchu Equipes Notre-Dame w diecezji łomżyńskiej zawiązała się w listopadzie 2005 r. 30 maja 2015 r. podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki END w Kalwarii Zebrzydowskiej- powołany został Sektor Podlaski Ruchu END. W jego skład wchodzi obecnie 7 ekip (dwie w Łomży, jedna w Zambrowie, jedna w Grajewie i jedna w Somiance, dwie w Augustowie) oraz 5 Doradców Duchowych.  Ponadto w pilotażu są 2 ekipy (jedna w Łomży, jedna w Grajewie).

 

Formacja duchowa

Specyficznym powołaniem END jako ruchu jest tworzenie i animowanie małych wspólnot (ekip) składających się z pięciu do siedmiu sakramentalnych par małżeńskich, które przy wsparciu kapłana - doradcy duchowego pragną pogłębiać wiarę i w pełni realizować swoje powołanie w małżeństwie i w rodzinie.

Członkowie ekipy spotykają się raz w miesiącu w domach poszczególnych par. Ze spotkań tych płynie wiele dobrodziejstw. Dostrzegają je nie tylko świeccy, ale również kapłani. 
Ks. Caffarel wspominał: "Gdybym nie spotkał tych czterech par, ale odkrył małżeństwo przez konfesjonał, na pewno nie rozwinąłbym się w ten sposób. Poznałbym trudności natury moralnej, psychologicznej, miałbym wyobrażenie o związku pomiędzy kobietą i mężczyzną znacznie bardziej ponure. Moje szczęście polega na tym, że zacząłem interesować się małżeństwem dzięki tym czterem parom" (fragment wystąpienia w Chantilly, 3 maja 1987 r.). Posługę 
w END doceniają także polscy kapłani: ".moja posługa to służba osoby patrzącej z boku, z dystansu, pomagająca w szukaniu dobra pary małżeńskiej razem z nią. Czy jest jakaś piękniejsza forma sprawowania kapłaństwa 
w znaczeniu życia dla drugich? A gdy oni uczą się kochać więcej i żyć w wierności do końca, to właściwie nie muszą nic mówić. wtedy wiem, że są dla mnie świadectwem i przykładem oddania."(Br. Piotr Zajączkowski OFMCap. - "Ruch END - darem dla mojego kapłaństwa", List END Polska, nr 25).

 

Formacja duchowa w END nie ogranicza się tylko do comiesięcznych spotkań. Małżeństwa w pełni wolności zobowiązują się do wypełniania zadań, które rozwijają ich życie duchowe, zbliżają je do Boga, do siebie i do innych ludzi.

Ruch END organizuje rekolekcje weekendowe i wakacyjne dla wszystkich małżonków - nie tylko członków Ruchu.

Małżeństwa spotkają się corocznie na Ogólnopolskich Pielgrzymkach do miejsc szczególnego kultu Matki Bożej.

Co sześć lat odbywają się Międzynarodowe Zgromadzenia END.

 

O tym, jak Ruch wpływa na życie małżeństw zgromadzonych w END mówią liczne świadectwa. Oto jedno z nich:

 "Doświadczyliśmy tego, ze bycie w ruchu END i wypełnianie zadań wynikających z uczestnictwa w nim niesie wielkie dobrodziejstw. Chociażby takich jak: wzrost w wierze, poprawa relacji małżeńskich i rodzinnych, możliwość dzielenia się problemami i troskami dnia codziennego z prawdziwymi przyjaciółmi, którzy uzyskanych informacji nie wykorzystają przeciwko nam, a wręcz przeciwnie wesprą modlitwą, radą, a czasem nawet fizycznie pomogą je rozwiązać. Przyjaciółmi, którzy nie zazdroszczą, lecz razem z nami radują się z naszych sukcesów. Comiesięczne spotkania są dla nasbłogosławionym czasem obcowania z Bogiem, ze współmałżonkiem i ze wspólnotą, w której uczymy się kierować w życiu prawdą i w wolności wybierać dobro."

 

 

Jeśli chcecie budować Wasze relacje małżeńskie i rodzinne w oparciu o nauczanie Chrystusa, korzystając z pomocy doradcy duchowego i braterskiej przyjaźni innych członków wspólnoty - zapraszamy do Equipes Notre-Dame.

 

www.end.org.pl

e-mail: end.lomza@op.plKontakt: Ks. Dariusz Wizner

Strona Internetowa Polskiego Ruchu Equipes Notre-Dame


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews