Parafialny Zespół Caritas


Caritas jest katolicką organizacją chartytatywną, kótrej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ta międzynarodowa grupa, organizuje oraz sama bierze udział w wielu programach pomocowych. Udziela także pomocy doraźnej przeprowadzając zbiórki darów oraz funduszy w przypadku powodzi, trzęsień, suszy, pożarów itp.

Przy Parafii/Sanktuarium Miłosierdzia Bożego działa prężny Parafialny Zespół Caritas, który przy koordynacji Caritas Diecezji Łomżyńskiej przeprowadza zbiórki żywności, udziela pomocy doraźnej, wspiera ubogich. Jeśli chcesz pomóc w tym dziele, nic prostszego. Potrzebni są zarówno ofiarodawcy jak i wolontariusze.

Przy Szkole Podstawowej nr. 7 im. Adama Mickiewicza działa szkolny zespół Caritas. Opiekują się nim Pani Iwona Sienicka oraz siostra Dorota.

Kontakt: Ks. Grzegorz grzegorzkosiorek@wp.pl

Strona Internetowa Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Ogólnopolska Strona Internetowa Caritas

"CARITAS BLIŹNIM":
Nr KRS: 0000269678
ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża
konto bankowe: BANK Spółdzielczy w Łomży
numer konta: 78 8757 0001 0001 6766 2000 0220
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews