Franciszek w Pietrelcinie: kochaj Jezusa i Mu ufaj, tak jak ojciec Pio
„Ten pokorny kapucyn zadziwił świat swym życiem całkowicie poświęconym modlitwie i słuchaniu braci, na których cierpienie wylewał balsam miłości Chrystusa” – mówił Papież na początku swego pielgrzymowania śladami ojca Pio. W Pietrelcinie Franciszek modlił się w kaplicy, w której święty kapucyn otrzymał pierwsze stygmaty oraz spotkał się z miejscową ludnością. Ojciec Święty wezwał do strzeżenia dziedzictwa i naśladowania przykładu Franciszka Forgione.

Papież zauważył, że swą pielgrzymkę zaczyna w miejscu, gdzie ojciec Pio przebywał w 1911 roku, by podreperować swe zdrowie. Wskazał, że wówczas nie było antybiotyków i jedynym lekarstwem było zdrowe powietrze, lepsze jedzenie, troska najbliższych i modlitwa. Przypomniał, że już wówczas zakonnik był mocno udręczony na sercu czując się atakowany przez diabła. Komentując jego postawę Franciszek stwierdził: „Masz jakiś problem, jesteś smutny, chory oddaj się Jezusowi. To wszystko. To jest cała teologia. On tak właśnie robił. Kochał Jezusa i ufał Mu”.

„W tych strasznych chwilach ojciec Pio czerpał energię z nieustannej modlitwy i ufności, którą zawsze pokładał w Panu: «Wszystkie okropne zjawy, jakie diabeł podsuwa mi na myśl znikają, kiedy ufnie powierzam się w ramiona Jezusa». Pisał tak do prowincjała twierdząc, że jego serce było «jakby pociągane przez siłę wyższą, zanim zjednoczył się z Nim rano w sakramencie». «A ten głód i pragnienie zamiast zostawić mnie zaspokojonym», gdy go otrzymałem, «coraz [bardziej] narastał». Ojciec Pio pogrążył się zatem w modlitwie, aby być coraz bardziej posłusznym wobec Bożych planów – mówił Papież. – Przez sprawowanie Mszy św., która stanowiła centrum każdego jego dnia i pełnię jego duchowości, osiągnął wysoki poziom zjednoczenia z Panem. W tym okresie otrzymał od Boga specjalne dary mistyczne, które poprzedzały pojawienie się na jego ciele znaków Męki Chrystusa”.

Franciszek nawiązał tym samym do 100. rocznicy otrzymania stygmatów przez ojca Pio, której uczczenie – wraz z 50. rocznicą jego śmierci – były motywem do odbycia obecnej pielgrzymki. Rodakom świętego Papież zostawił też uaktualnione nauczanie o tym, czym jest prawdziwa jedność społeczna, która jako jedyna buduje ponieważ, jak zaznaczył, skłócone społeczności nigdy się nie rozwijają. Mówił też o znaczeniu ludzi starych dla przyszłych pokoleń. Wyznał, że chciałby aby Nagrodę Nobla otrzymali właśnie ludzie starzy.

„Niech ten region czerpie nową energię z lekcji życia ojca Pio w tym niełatwym obecnym czasie, kiedy społeczeństwo coraz bardziej się starzeje i stopniowo maleje liczba mieszkańców, gdyż wielu młodych musi się udać gdzie indziej w poszukiwaniu pracy. Migracja młodych ludzi stanowi problem – mówił Franciszek. – Populacja się starzeje, ale ludzie w sędziwym wieku są bogactwem. Nie wykluczajcie ich! Starzy ludzie są skarbem, są mądrością. Młodzi muszą z nimi rozmawiać i na odwrót. Niech nie zabraknie troskliwej i pełnej czułości wrażliwości na osoby starsze, będące niezrównanym bogactwem naszych wspólnot. Chciałbym, aby pewnego dnia Nagrodę Nobla otrzymali właśnie ludzie starzy, którzy są pamięcią ludzkości”.

Papież nawiązał też do swego budującego spotkania z „dwoma lokalnymi młodzieńcami”. 99-letni Alberto Orlando jest bliskim ojca Pio, po dziś dzień troszczącym się o kaplicę stygmatów, przy której mieszka. Z kolei 98-letni Cosimo Cavaluzzo rokrocznie od 1939 roku pielgrzymuje z Pietrelciny pieszo do Beneventu, by oddać cześć swemu świętemu rodakowi.

Przed wyruszeniem w drogę do San Giovanni Rotondo Papież przez długi czas pozdrawiał i błogosławił rzesze wiernych, które szczelnie wypełniły wąskie uliczki miasteczka. Szczególnie dużo uwagi poświęcił chorym i niepełnosprawnym. Wielu z nich przywieziono na spotkanie z Franciszkiem na szpitalnych noszach.

bz/ rv
Przesłane 18 Marzec 2018 przez Administrator
Papież do spowiedników: jesteśmy narzędziami, a nie panami sumień
„Spowiednik nie jest źródłem Miłosierdzia. Jest jedynie koniecznym narzędziem do Jego otrzymania. Musimy pamiętać, że jesteśmy jedynie narzędziami, a nie panami sumień. Gdy stajemy się panami przeszkadzamy Bogu działać ” – Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji dla uczestników watykańskiego kursu dla spowiedników z całego świata. Jest on tradycyjnie organizowany przez Penitencjarię Apostolską w czasie Wielkiego Postu. W tym roku tematem kursu była relacja między spowiedzią sakramentalną, a rozeznawaniem powołania.

Ojciec Święty radził młodym spowiednikom, by przede wszystkim nauczyli się słuchać ludzi przychodzących do konfesjonału. „Trzeba dobrze wysłuchać zanim zacznie dawać się rady” – wskazał Franciszek.

„Dawanie odpowiedzi zanim zatroszczymy się o wysłuchanie pytań młodych ludzi, czy też, kiedy to jest konieczne, zanim pomożemy im wzbudzić w nich autentyczne pytania byłoby złą postawą. Spowiednik wezwany jest do bycia człowiekiem słuchania: ludzkiego wysłuchania penitenta i boskiego wsłuchiwania się w Ducha Świętego – mówił Papież. – Słuchając brata w czasie spowiedzi słuchamy samego Jezusa, biednego i pokornego. Słuchając Ducha Świętego nastawiamy się na uważne posłuszeństwo, stajemy się słuchaczami Słowa, a co za tym idzie oddajemy naszym młodym najlepszą posługę: pomagamy im nawiązać kontakt z samym Jezusem”.

Mając świadomość tego, że mówi głównie do młodych spowiedników, dopiero co zaczynających swe kapłańskie posługiwanie Papież podkreślił, że ich wiek może być pomocą w nawiązaniu lepszej relacji z młodymi penitentami. Zauważył jednak zarazem, że będzie im brakowało doświadczenia „wyrobionego spowiednika”. Przypomniał zarazem, że również w konfesjonale ważną rolę odgrywa także świadectwo spowiadającego kapłana.

bz/ rv
Przesłane 11 Marzec 2018 przez Administrator
Anioł Pański: czynić dobro dla Boga, nie dla własnych korzyści
W naszym życiu nie mamy szukać własnych korzyści i interesów, lecz jedynie chwały Boga, który jest miłością – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Do takich wniosków skłania jego zdaniem dzisiejsza Ewangelia przedstawiająca Jezusa, który biczem uplecionym ze sznurów wygania ze świątyni jerozolimskiej bankierów i kupców, a także ich baranki i woły, przewracając przy tym stoły z monetami.

Jak zauważył Papież, to stanowcze działanie Jezusa robi wielkie wrażenie na zebranych, a zarazem budzi wrogość u zwierzchników religijnych i wszystkich, którzy czują, że Jego postępowanie zagraża ich interesom. Zdaniem Franciszka nie był to jednak akt przemocy. Ma o tym świadczyć fakt, że po zajściu nie interweniowali stróże porządku publicznego.

„Postępowanie to zostało odebrane jako czyn typowy dla proroków, którzy często potępiali w imię Boga nadużycia i wykroczenia. Pojawia się natomiast pytanie dotyczące władzy. Żydzi pytają Jezusa: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas?» (w. 18), czyli: czy masz władzę, by czynić takie rzeczy? Chcą, by udowodnił, że naprawdę działa w imię Boga. By zinterpretować ten gest oczyszczenia domu Bożego, Jego uczniowie posłużyli się tekstem biblijnym zaczerpniętym z Psalmu 69: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie» (w. 17). Ten psalm to wzywanie pomocy w sytuacji skrajnego niebezpieczeństwa z powodu nienawiści wrogów, sytuacji, którą Jezus będzie przeżywał podczas swej męki. Gorliwość o Ojca i Jego dom doprowadzi Go aż na krzyż: Jego gorliwość jest gorliwością miłości prowadzącej do ofiary, a nie fałszywą gorliwością, która twierdzi, że służy Bogu przemocą” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że znakiem, który da Jezus dla potwierdzenia swej władzy, będzie Jego śmierć i zmartwychwstanie: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” (w. 19). Ewangelista natomiast dodaje: „On zaś mówił o świątyni swego ciała” (w. 21). Komentując te słowa, Papież zauważył, że od Paschy Jezusa rozpoczyna się nowy kult, kult miłości. On sam staje się też nową świątynią.

„Postawa Jezusa opisana w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zachęca nas do przeżywania naszego życia nie w poszukiwaniu własnych korzyści i interesów, ale dla chwały Boga, który jest miłością. Zawsze mamy pamiętać o tych mocnych słowach Jezusa: «nie róbcie z domu Ojca mego targowiska» (w. 16). Źle się dzieje, kiedy Kościół ma z tym problemy i dom Boży staje się targowiskiem. Te słowa mają nam pomóc, byśmy uniknęli tego zagrożenia, by także nasza dusza, będąca mieszkaniem Boga, nie stała się targowiskiem, żyjąc w nieustannym poszukiwaniu własnych interesów, a nie wielkoduszną i solidarną miłością” – dodał Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił, że to nauczanie Jezusa jest nadal aktualne. Dotyczy zarówno wspólnot Kościoła, jak i jednostek, a także społeczności niekościelnych i całego społeczeństwa.

„Wszyscy bowiem stają wobec pokusy czerpania korzyści z dobrych uczynków, będących niekiedy nawet naszym obowiązkiem, robienia przy tym własnych interesów, nawet nielegalnie. Jest to poważne zagrożenie, zwłaszcza jeśli traktuje się w sposób instrumentalny Boga i należny Mu kult, albo też posługę człowiekowi, będącemu Jego obrazem. Dlatego właśnie Jezus zdecydował się na tak stanowcze zachowanie, aby nami wstrząsnąć wobec tego śmiertelnego zagrożenia. Niech Maryja Panna wspiera nas w postanowieniu przeżywania tego Wielkiego Postu jako okazji do uznania Boga za jedynego Pana naszego życia, a nasze serca i działalność oczyści z wszelkiej formy bałwochwalstwa” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv
Przesłane 04 Marzec 2018 przez Administrator
O. Cantalamessa: „Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” to temat kazań wielkopostnych
„Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 13, 14) – te słowa św. Pawła z listu do Rzymian są myślą przewodnią kazań, które kaznodzieja papieski wygłasza w tym roku w piątki Wielkiego Postu dla Kurii Rzymskiej. Tłumacząc wybór tego tematu, o. Raniero Cantalamessa zauważył, że dla Boga w Kościele najważniejsza jest świętość, wszystko inne: dokumenty, działania duszpasterskie, posługiwanie powinno temu służyć. Ponadto, jak mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II, świętość to doskonałe zjednoczenie z Chrystusem i tę odnowioną wizję świętości trzeba wziąć pod uwagę, a to oznacza – kontynuował za św. Pawłem – że już nie my żyjemy, ale żyje w nas Chrystus.

W wywiadzie dla L’Osservatore Romano włoski kapucyn zwrócił także uwagę na rolę i znaczenie świętych w Kościele. Podkreślił, że są oni żywą Ewangelią i czynią go wiarygodnym. „Aż trudno sobie wyobrazić – mówił – czym byłby Kościół przez te dwa minione tysiąclecia bez niekończącej się rzeszy świętych, którzy go naznaczyli. Jedną z rzeczy, które bardzo zadziwiają i zachęcają do wielbienia Boga za świętych jest ich niewyobrażalna różnorodność”, bo Bóg w każdym czasie i miejscu ich powoływał i takimi czynił.

W dzisiejszym, pierwszym kazaniu kaznodzieja papieski podkreślił, że aby przemieniać świat, trzeba przemieniać siebie samych. Odniósł się tym samym do słów św. Pawła z Listu do Rzymian: „Nie bierzcie wzoru z tego świata”, po czym wyjaśnił, czym jest ów „świat”, do którego nie powinniśmy się dostosowywać.

„Wiemy już z Nowego Testamentu, czym jest świat, z którego nie można brać wzoru: nie chodzi o świat stworzony i kochany przez Boga, nie są to ludzie, którym musimy zawsze wychodzić naprzeciw, zwłaszcza ubodzy, ostatni, cierpiący. «Zmieszanie się» z tym światem cierpienia i marginalizacji jest paradoksalnie najlepszym sposobem na oddzielenie się od świata, gdyż jest to pójście tam, skąd świat ze wszystkich sił ucieka. To oddzielenie się od egoizmu, głównej reguły nim rządzącej” - powiedział włoski kapucyn.

Na koniec o. Cantalamessa przestrzegł przed poddawaniem się kulturze obrazów, obecnej zwłaszcza w internecie. Jeśli niektóre obrazy zakłócają nasz spokój, powinniśmy spojrzeć na Krzyż lub uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Potrzeba dziś „postu od obrazów tego świata” - powiedział.

pp, mn/rv, ossrom
Przesłane 25 Luty 2018 przez Administrator
Papież do wspólnoty Seminarium Regionu Sardynii
Kroczcie z radością, wytrwałością i odpowiedzialnością drogą seminaryjnej formacji, aby nauczyć się tego sposobu życia apostolskiego, które będzie zdolne odpowiedzieć na współczesne wyzwania ewangelizacji – powiedział Franciszek do alumnów Papieskiego Seminarium Regionu Sardynii. Papież przyjął ich wraz z przełożonymi i formatorami na audiencji z okazji 90. rocznicy powstania. Zachęcił, aby jubileusz stał się okazją do nowego impulsu w duszpasterstwie powołaniowym oraz w formacji do podjęcia zadań kapłańskich.

„Współczesna bieda duchowa i materialna sprawiają, że jeszcze ważniejsze staje się to, do czego kapłani zawsze byli wezwani, czyli do bycia pasterzami szczególnie wyczulonymi na ludzi ubogich, zdolnymi do towarzyszenia im, do dzielenia z nimi ich prostego stylu życia tak, aby ubodzy czuli, że kościoły są w pierwszym rzędzie ich domem. Zachęcam was, abyście już od teraz przygotowywali się do bycia kapłanami z ludu wziętymi i dla ludu, a nie tymi, którzy ciemiężą powierzony sobie lud, abyście byli sługami. Bardzo potrzeba ludzi Bożych, którzy patrzą na to, co najważniejsze, którzy prowadzą życie wstrzemięźliwe i przejrzyste, bez nostalgii za tym, co minęło, ale zdolni do patrzenia w przód, zgodnie ze zdrową tradycją Kościoła” – powiedział Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że seminarium jest szkołą wierności Jezusowi i Kościołowi, aby opowiadać się za Nim w sposób wolny i nieodwołalny. Aby uczyć się tej postawy, należy zgłębiać tajemnicę modlitwy, która swój szczyt znajduje w Eucharystii oraz w studium i kontemplacji Pisma św.

Franciszek zwrócił uwagę także na szczególną rolę formatorów, od których, w dużym stopniu, zależy jakość przyszłych kapłanów. Ich zadaniem jest dbałość o zrównoważony i spójny rozwój człowieczeństwa kandydatów do kapłaństwa tak, aby w przyszłości mogli podjąć powierzoną im misję.

pp/rv
Przesłane 18 Luty 2018 przez Administrator
Papież do stygmatystów: w wolności, prawdzie i w modlitwie żyjcie we wspólnocie
Na kwestię życia wspólnotowego zwrócił uwagę Papież w przemówieniu, które skierował do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Najświętszych Stygmatów (stygmatystów). Przygotowane wcześniej przemówienie wręczył im przez przełożonego generalnego, a w czasie spotkania zwrócił się do nich w improwizowanych słowach będących odpowiedzią na przemównienie powitalne.

Podkreślił, że życie we wspólnocie nie jest łatwą rzeczą, gdyż każdy ma swoje ludzkie ograniczenia: zazdrość, nieporozumienia, współzawodnictwo. Trzeba być tego świadomym, bo nikt nie jest od tego wolnym. Dlatego też trzeba być szczerym i mówić prawdę, z miłością, delikatnością o tym, co boli. Nigdy jednak nie wolno ukrywać tych rzeczy, albo mówić je za plecami. Zachęcił więc do modlitwy za siebie nawzajem, a szczególnie za trudne sytuacje.

„Zachęcam was, abyście w życiu wspólnotowym szli drogą prawdy, wolności, z miłością i modlitwą, i szli w ten sposób bez strachu. Nie bójcie się! Jest niedobrze, kiedy zakonnik nie ma odwagi, aby powiedzieć jasno to, co myśli swojemu bratu, ale odwraca się od niego i mówi to drugiemu. To jest plotkowanie!” – powiedział Franciszek.

Papież zaznaczył także, że braterstwo nie oznacza bycia przyjacielem wszystkich.

„Proszę was dbajcie o braterstwo. Ale to wcale nie znaczy, że wszyscy musimy być bliskimi przyjaciółmi. Nie, mamy być braćmi. Z szacunkiem, z poszanowaniem godności drugiego, jego wolności i módlmy się jedni za drugich. I proszę, abyście z tego zrobili rachunek sumienia” – stwierdził Ojciec Święty.

Bądźcie misjonarzami pełnymi radości i łagodności, abyście mogli spotkać się z każdym człowiekiem – zachęcił Franciszek członków Kapituły Generalnej Zgromadzenia Najświętszych Stygmatów (stygmatystów). Papież wręczył im przygotowane przemówienie, a do nich skierował improwizowane słowa.

W napisanym tekście Papież odwołał się do słów Jezusa z Ewangelii św. Łukasza: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12,49). Podkreślił, że ogień, o którym mówi Biblia nie jest ogniem niszczącym, ale jest ogniem miłości, który zdobywa ludzkie serca nie przemocą, ale szanując wolność i odpowiedni czas każdego.

Franciszek wezwał członków Zgromadzenia Najświętszych Stygmatów do prowadzenia ludzi ku nawróceniu i do komunii z Jezusem. Przestrzegł, że głosiciel Ewangelii nie zawsze jest przyjmowany i mile widziany. Ale trzeba być wytrwałym i mieć cierpliwość i nie bać się być świadkiem Chrystusa.

Następnie Papież opisał, jaki jest ogień, który przynosi Jezus. „Jest to ogień miłości, który oczyszcza serca i który zapłonął na Chrystusowym krzyżu. Jest to ogień Ducha Świętego, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy” – czytamy w tekście wręczonym stygmatystom. Ten ogień pomaga w odróżnianiu tego, co ma wartość wieczną od tego, co ma wartość znikomą. To ogień próby i trudności, który hartuje, czyni człowieka silnym i mądrym. To także ogień braterskiej miłości. Jej świadectwo jest potwierdzeniem głoszonej Ewangelii. Jeżeli we wspólnocie go brak to jest ona zimna, panuje tam mrok, samotność. Jeżeli zaś ogień braterskiej miłości jest widoczny, to jest ciepło, jest jasno i taka wspólnota jest silna i może iść dalej. I rodzą się nowe powołania do słodkiej misji ewangelizacyjnej.

Na zakończenie Papież jeszcze raz zachęcił stygmatystów, aby ten ogień nieśli do wspólnot chrześcijańskich, szczególnie do ubogich, do tych, którzy nie czują się kochani przez nikogo, do bezdomnych, żyjących w smutku i rozpaczy, do więźniów oraz migrantów i tych, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu wojen i przemocy.

pp/rv
Przesłane 11 Luty 2018 przez Administrator
Papież o walce z lichwą i hazardem: państwo powinno chronić obywateli
Władze publiczne, a zwłaszcza ci, którzy sprawują nadzór nad systemem bankowym powinni chronić obywateli, a w szczególności rodziny przed plagą lichwy. Mówił o tym Papież spotykając się z włoskimi organizacjami i fundacjami, które pomagają ofiarom lichwy i hazardu. Na wstępie zauważył z uznaniem, że dzięki ich działalności w ciągu ostatnich 20 lat udało się pomóc ponad 25 tys. rodzin. Dzięki temu mogły one zachować swój dom, firmę, a przede wszystkim godność.

Franciszek podkreślił, że lichwa upokarza i zabija. Jest złem starodawnym, lecz wciąż obecnym, które niczym wąż dusi swe ofiary.

„Lichwie można zapobiegać, wychowując do skromnego stylu życia, który potrafi odróżnić to, co zbyteczne, od tego, co konieczne, i który uczy odpowiedzialności, by nie zaciągać kredytów na zakup rzeczy, z których można zrezygnować. Ważne jest byśmy rehabilitowali cnoty ubóstwa i ofiarności. Ubóstwa, by nie stać się niewolnikiem rzeczy, i ofiarności, bo w życiu nie można mieć wszystkiego. Ważne jest kształtowanie mentalności odznaczającej się prawością i uczciwością, zarówno u jednostek, jaki i w instytucjach” – powiedział Ojciec Święty.

Zdaniem Papieża u podłoża wszystkich kryzysów gospodarczych i finansowych leży koncepcja życia, która na pierwszym miejscu stawia zysk, a nie człowieka. Dlatego godność człowieka, etyka i solidarność muszą zawsze znajdować się w centrum polityki gospodarczej. Instytucje publiczne powinny też walczyć z tym, co sprzyja praktyce lichwy, na przykład z hazardem. Franciszek przyznał, że w Buenos Aires osobiście widział starsze już kobiety, które pobierały z banku emeryturę, a następnie udawały się z nią do salonów gier hazardowych. „Jest to patologia, która cię pociąga i zabija” – dodał Papież.

„Lichwa jest grzechem ciężkim. Zabija życie, depcze godność człowieka, jest siłą napędową korupcji i przeszkodą dla dobra wspólnego. Osłabia ona również społeczne i gospodarcze fundamenty kraju. Ponieważ z tak wielką liczbą ubogich, z tyloma zadłużonymi rodzinami, z tyloma ofiarami groźnych przestępstw i z tak wielką liczbą ludzi skorumpowanych żaden kraj nie może planować poważnego odrodzenia gospodarczego ani czuć się bezpiecznie” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek zwrócił też uwagę na pozytywne osiągnięcia organizacji, które pomagają ofiarom lichwy i hazardu. Przywracają im ufność i pomagają podnieść się z nędzy. Są też zachętą dla instytucji publicznych, aby wdrażały odpowiednią politykę pomocową. Dla samych lichwiarzy są natomiast wezwaniem do opamiętania, by zrozumieli, że nie wolno zabijać brata dla pieniędzy.

„Ludzie, którym pomogliście się wydostać z lichwy, mogą zaświadczyć, jak gęsta i przerażająca jest ciemność tunelu, który musieli przebyć. Silniejsze jest jednak światło, które może oświecić i dać pokrzepienie. Dla ludzi ubogich, zadłużonych, dla firm, które doświadczają trudności, możecie być punktem odniesienia, który daje nadzieję. Nadal pełnijcie waszą posługę z odwagą i wytrwałością. Jest to cenny zaczyn dla całego społeczeństwa. Dobrze o tym wiedzą ofiary lichwy i hazardu, których przedstawiciele przybyli tu z wami. Kieruję do nich moje pozdrowienie i słowa zachęty, bo wiem, że z pomocą Boga i dzięki solidarności tak wielu braci weszli na nową drogę. Ludziom, którzy znajdują się jeszcze w głębi tunelu przekazujcie waszą odwagę, dzieląc się własnym doświadczeniem i dając świadectwo, że z lichwy i hazardu można się wyzwolić” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Papież ponowił apel o kształtowanie nowego humanizmu gospodarczego i położenie kresu gospodarce wykluczenia i niesprawiedliwości, która zabija i w której ludzie nie są już osobami, lecz narzędziem logiki odrzucenia, powodującej wielkie nierówności.

kb/ rv
Przesłane 03 Luty 2018 przez Administrator
Papież u św. Marty: pamiętać o nieuchronności śmierci
Myśl o śmierci chroni nas przed złudzeniem, że jesteśmy władcami czasu – mówił Papież podczas porannej Eucharystii w Domu św. Marty. Śmierć jest faktem, śmierć jest dziedzictwem, śmierć jest pamięcią – dodał Franciszek.

W homilii odniósł się do pierwszego czytania, które mówi o śmierci króla Dawida. Przypomniał, że nie jesteśmy ani wieczni, ani chwilowi. Jesteśmy ludźmi, którzy idą przez czas, mamy swój początek i koniec. Papież zachęcał więc do modlitwy o właściwe poczucie czasu, aby nie być więźniem chwili obecnej, zamkniętym w sobie.

„Istnieje bowiem taka pokusa chwili, która zdobywa panowanie nad życiem i prowadzi cię do błąkania się po tym egoistycznym labiryncie chwili obecnej bez przyszłości. Zawsze tam i z powrotem, tam i z powrotem, nieprawdaż? A nasza życiowa droga kończy się śmiercią, wszyscy to wiemy. I dlatego Kościół zawsze starał się skłaniać do refleksji nad naszym końcem, nad śmiercią” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że dobrze jest sobie powtarzać: „Nie jestem panem czasu”. W ten sposób wyzwalamy się ze złudzeń chwili, z traktowania życia jako bezsensownego łańcucha złożonego z kolejnych momentów. Musimy pamiętać, że jesteśmy w drodze – mówił Papież – i musimy patrzeć przed siebie. Trzeba też jednak wiedzieć, że śmierć jest dziedzictwem, nie materialnym, ale świadectwem, które pozostawiam w spadku.

„I trzeba się pytać, jakie by było moje dziedzictwo, gdyby to dziś Bóg mnie wezwał? Jakie dziedzictwo pozostawię po sobie, jakie świadectwo życia? Ważne, byśmy postawili sobie to pytanie. I w ten sposób się przygotowywali, bo dotyczy to nas wszystkich, nikt z nas nie będzie trwał na zawsze. Wszyscy pójdziemy tą drogą” – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie homilii Papież zauważył, że śmierć jest też swoista formą pamięci: pamięcią uprzedzającą, która skłania do refleksji.

„Kiedy umrę, co pomyślę o tej decyzji, którą dzisiaj mam podjąć, o tym jak żyję dzisiaj? Jest to pamięć uprzedzająca, która oświeca moje dzisiaj, tę chwilę. Fakt śmierci oświeca decyzje, które muszę podejmować każdego dnia”.

kb/ rv
Przesłane 02 Luty 2018 przez Administrator
Kard. zapewnia o zaangażowaniu Papieża w ochronę nieletnich
Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich wystosował oświadczenie w sprawie pedofilskiego skandalu w Chile. Dotyczy on głośnego przypadku 87-letniego dziś ks. Fernanda Karadimy, który dopuścił się wielu przestępstw seksualnych przeciw nieletnim. Jednym z jego wychowawców jest bp Juan Barros Madrid, któremu zarzuca się tuszowanie ciężkich przewinień ks. Karadimy. W 2015 r. Franciszek mianował go ordynariuszem diecezji Osorno. Od tego czasu ofiary pedofilii i liczne środowiska katolickie w Chile domagają się jego dymisji. Dwa dni temu dziennikarze pytali Papieża o jego opinię na temat bp. Barrosa. Franciszek stwierdził: „Wypowiem się w tej sprawie, kiedy będziemy posiadali dowody przeciw bp. Barrosowi. Nie ma ani jednego dowodu. Wszytko inne to oszczerstwa, jasne?”.

Odnosząc się do tej wypowiedzi kard. Sean O’Malley oświadczył: „Jest zrozumiałe, że wczorajsza deklaracja Papieża Franciszka w Santiago, w Chile, mogła stać się źródłem wielkiego cierpienia dla osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego ze strony duchownych czy innych sprawców. Słowa te niosą przesłanie, że «jeśli nie możesz dowieść swych oskarżeń, to nie można ci wierzyć» i sprawiają, że osoby, które doświadczyły nagannego i zbrodniczego naruszenia własnej godności, czują się opuszczone i zesłane na wygnanie kompromitacji”.

Przewodniczący watykańskiej komisji zastrzega jednak, że osobiście nie był uczestnikiem sytuacji, w której Papież udzielił tej odpowiedzi i dlatego nie może powiedzieć, z jakiego powodu Ojciec Święty zdecydował się na użycie takich właśnie sformułowań. „Wiem jednak, że Papież Franciszek w pełni uznaje ogromne błędy Kościoła i jego duchownych, którzy dopuścili się nadużyć względem dzieci, oraz niszczące skutki tych zbrodni dla ofiar i ich bliskich”.

Kard. O’Malley dodaje, że osobiście towarzyszył Franciszkowi w wielu jego spotkaniach z ofiarami nadużyć i może zaświadczyć o jego bólu i świadomości, jak głębokie są rany ofiar. Przypomina też deklaracje Papieża o tym, że w Kościele nie ma miejsca dla tych, którzy wykorzystują dzieci i że trzeba wprowadzać zerową tolerancję dla takich zachowań.

kb/ rv
Przesłane 21 Sty 2018 przez Administrator
Pastor Kruse: Franciszek sprawuje prymat ekumeniczny
Papież Franciszek już teraz sprawuje prymat ekumeniczny – uważa pastor Jens-Martin Kruse. Przez niemal 10 lat stał on na czele luterańskiej wspólnoty w Rzymie. Na zakończenie swej kadencji został przyjęty przez Franciszka na audiencji.

Jego zdaniem luteranie dużo zawdzięczają Papieżowi. Bardzo sobie cenią jego wizytę w ich rzymskim kościele i przekazanie im w darze kielicha mszalnego, co zdaniem pastora Kruse, otwiera drogę do interkomunii. Fundamentalne znaczenie miał też udział Franciszka w obchodach 500-lecia reformacji. Dzięki temu gestowi katolicy otwarli się na luteranów. Mówi pastor Kruse.

„Było to wydarzenie historyczne, zwłaszcza dla ekumenizmu we Włoszech. Po udziale Franciszka w liturgii z okazji 500-lecia reformacji w Lund, wielu katolików doszło do wniosku, że skoro Papież wspólnie sprawuje liturgię z luteranami, to nie mogą być aż tak dalecy, jak myśleli dotychczas, więc można ich zaprosić. I tak stał się cud, rok 2017, rok upamiętnienia początków reformacji, stał się we Włoszech wielkim sukcesem ekumenicznym. Zaczęliśmy otrzymywać zaproszenia od wielu parafii, zgromadzeń zakonnych, klasztorów, aby wygłaszać konferencje, modlić się, uczestniczyć w liturgii. Wcześniej nikt z nas nie mógł się tego spodziewać. I to moim zdaniem jest konsekwencją ekumenizmu Papieża Franciszka” – powiedział Radiu Watykańskiemu pastor Kruse.

kb/ rv
Przesłane 13 Sty 2018 przez Administrator
Papież: aby znaleźć Jezusa trzeba porzucić lęk i lenistwo
„Aby znaleźć Jezusa, trzeba porzucić lęk przed zaangażowaniem się, satysfakcję, że dotarliśmy do wyznaczonego celu, lenistwo, aby już nic nie wymagać od życia” – powiedział Papież w homilii w uroczystość Objawienia Pańskiego. Nawiązał w niej do trzech rzeczy, które zrobili Mędrcy, a które dziś prowadzą na spotkanie z Panem: zobaczyli gwiazdę, ruszyli w drogę i złożyli dary.

Franciszek przypomniał, że nie wszyscy zobaczyli gwiazdę, bo nie popatrzyli w niebo. Niejednokrotnie bowiem człowiek zadowala się patrzeniem w ziemię i wystarcza mu zdrowie, pieniądze i rozrywka. A czy my dziś potrafimy patrzeć w niebo, marzyć i pragnąć Boga? – pytał Papież.

Ale patrzenie w górę, w niebo nie wystarczy. Gwiazda Jezusa bowiem nie oślepia, ale łagodnie zaprasza.

„Istnieją gwiazdy olśniewające, które wzbudzają silne emocje, ale które nie ukierunkowują drogi. Tak jest w przypadku sukcesu, pieniędzy, kariery, zaszczytów, przyjemności poszukiwanych jako cel istnienia. Są meteorami: jaśnieją przez chwilę, ale wkrótce się rozbijają i blask ich znika. Są to spadające gwiazdy, które omamiają zamiast orientować. Natomiast gwiazda Pana nie zawsze jest oślepiająca, ale jest zawsze obecna: bierze cię w życiu za rękę, towarzyszy tobie. Nie obiecuje nagrody materialnej, ale gwarantuje pokój i daje, podobnie jak Mędrcom, «wielką radość» (Mt 2, 10). Wymaga jednak, aby iść naprzód” – mówił Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że gwiazda Jezusa wymaga, aby podjąć trud codziennego marszu. Trzeba się uwolnić od wszystkiego, co przeszkadza w realizacji nieoczekiwanych wydarzeń, nie wolno czekać, trzeba podjąć ryzyko.

„Jezus jest wymagający: tym, którzy Go szukają proponuje opuszczenie kanap doczesnych wygód i uspokajającego ciepełka swoich kominków. Podążanie za Jezusem nie jest uprzejmym protokołem, który należy respektować, ale wyjściem, które trzeba przeżyć. Bóg, który wyzwolił swój lud przez drogę wyjścia i powołał nowe ludy, by podążały za Jego gwiazdą, obdarza wolnością i rozdaje radość zawsze i tylko w drodze. Innymi słowy, aby znaleźć Jezusa, trzeba porzucić lęk przed zaangażowaniem się, satysfakcję, że dotarliśmy do tego punktu, lenistwo, aby już nic nie wymagać od życia. Trzeba zaryzykować, tylko po to, aby spotkać Dzieciątko. Ale warto to zrobić, ponieważ odnajdując Dzieciątko, odkrywając Jego czułość i miłość, odnajdujemy samych siebie” – kontynuował Papież.

Franciszek wskazał także różne postaci ewangeliczne, które nie wyruszyły w drogę. Jedną z nich był Herod, który pozostaje zamknięty w pałacu i wysługuje się innymi. Podobnie cała Jerozolima, która woli, aby wszystko pozostało tak, jak było. W drogę nie wyruszyli także kapłani i uczeni w Piśmie, choć wiedzieli, gdzie należałoby pójść. Papież zauważył, że ich postawa to pokusa ludzi wierzących od dawna, którzy wiele mówią, ale tak naprawdę się nie modlą, narzekają, ale dobra nie czynią.

Mędrcy, kiedy przyszli do Jezusa ofiarowali Mu przyniesione dary.

„Dawać bezinteresownie dla Pana, nie spodziewając się czegoś w zamian: jest to pewny znak, że odnaleźliśmy Jezusa, który mówi: «Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!» (Mt 10,8). Czynić dobro bez wyrachowania, nawet jeśli nikt od nas tego nie wymaga, nawet gdy nic z tego nie będziemy mieli, nawet jeśli nie sprawia to nam przyjemności. Bóg tego chce. On, stawszy się dla nas maluczkim, prosi, abyśmy dali coś dla naszych braci najmniejszych. Kim oni są? To właśnie ci, którzy nie mają czym się odwzajemnić, jak potrzebujący, głodny, obcy, więzień, ubogi (por. Mt 25, 31-46). Ofiarowanie daru miłego Jezusowi to zatroszczenie się o chorego, poświęcenie czasu osobie trudnej, pomoc komuś, kto nie budzi naszego zainteresowania, przebaczenie tym, którzy nas obrazili” – mówił Franciszek.

pp/rv
Przesłane 06 Sty 2018 przez Administrator
Papież: konieczna współpraca szkoły z rodzicami
Kultura spotkania, współpraca szkoły z rodzicami oraz edukacja ekologiczna – to trzy tematy, które Franciszek poruszył w przemówieniu skierowanym do członków Włoskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Katolickich.

Mówiąc o kulturze spotkania Papież podkreślił, że fundamentalną rzeczą są podstawy, jakie dzieci otrzymają w tej kwestii u początku wychowania.

„Chrześcijańscy nauczyciele, zarówno ci, którzy uczą w szkołach katolickich, jak i ci, którzy uczą w szkołach państwowych, powinni zachęcać uczniów do otwarcia na drugiego, który ma swoje oblicze, jest osobą, bratem i siostrą, aby go poznawać i szanować, z jego historią, z jego zaletami i wadami, z jego bogactwem i ograniczeniami. Chodzi tu o współpracę w takim wychowywaniu dzieci, aby były otwarte i interesowały się tym, co je otacza, zdolne do dbania o innych i do okazywania czułości, wolne od wszechobecnych uprzedzeń, według których, aby coś znaczyć, trzeba rywalizować z innymi, być agresywnym, twardym dla innych, szczególnie w stosunku do tych, którzy są inni, są obcokrajowcami lub którzy w jakikolwiek sposób są postrzegani jako przeszkoda w autoafirmacji. To jest niestety atmosfera, którą często dzieci oddychają. Dlatego, aby to zmienić, trzeba zabiegać, aby mogły oddychać innym powietrzem, zdrowszym, bardziej ludzkim” – powiedział Papież.

Dla takiego wychowania dzieci – zaznaczył Papież - konieczna jest dobra współpraca między szkołą a rodzicami, która niestety przeżywa kryzys, a niejednokrotnie nie ma jej wcale. Dlatego trzeba ją odnowić i nie patrzeć na siebie, jak na przeciwników, ale wzajemnie się szanować i wspierać.

Poruszając temat edukacji ekologicznej, Franciszek wskazał, że chodzi o wychowanie do pewnego stylu życia, w którym dba się o nasz wspólny dom, o to, co stworzone.

„Chodzi o taki styl życia, który nie jest schizofreniczny, czyli, na przykład, podejmuje się opiekę nad ginącymi gatunkami zwierząt, ale ignoruje się problemy osób starszych; albo chroni się lasy amazońskie, ale nie szanuje się prawa robotników do godziwej wypłaty, itd. Ekologia, do której trzeba wychowywać, musi być integralna. Wychowanie musi zwracać uwagę na poczucie odpowiedzialności: nie aby przekazywać slogany, które inni mieliby realizować, ale pobudzać do doświadczania etyki ekologicznej, wychodząc od codziennych wyborów i zachowań. Jest to styl życia, który w perspektywie chrześcijańskiej znajduje sens i motywację w relacji z Bogiem Stworzycielem i Odkupicielem, z Jezusem Chrystusem, który jest centrum kosmosu i historii, z Duchem Świętym, który jest źródłem harmoni w symfonii stworzenia” – mówił Papież.
Przesłane 05 Sty 2018 przez Administrator
ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2017
Umiłowani Bracia i Siostry,

Cicha i święta Noc oraz sprawowana w świątyniach uroczysta liturgia, wprowadzają nas w tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, która naznaczyła i nadal naznacza dzieje świata i człowieka. Wszak sam Bóg przyszedł, aby zamieszkać między nami (por. J 1,14), stał się rzeczywiście jednym z nas! W narodzonym w Betlejem Dziecięciu, zbliżył się do człowieka i dlatego we wspólnocie, którą tworzymy jako Chrystusowy Kościół, możemy doświadczać Jego dobroci i miłości.

Niech celebracja tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia umacnia wiarę, że Bóg jest rzeczywiście obecny z nami, że przenika nasze serca, że zna nasze radości i smutki. Niech Nowy Rok będzie pełen mocy i darów Ducha Świętego, uzdalniających do odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego życia.

Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa oraz wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa dla każdej rodziny i każdego z Was.

+ Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

Łomża, Boże Narodzenie 2017 r.
Przesłane 24 Grud 2017 przez Administrator
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews