Kalwaria Miłosierdzia jest miejscem szczególnym. Mimo że z pozoru to dość typowy obszar, z kilkoma dopiero wznoszącymi się elementami, w rzeczywistości tworzyć będzie niezwykłe wotum Miłosierdzia Bożego. W przyszłości stanie się podestem do obcowania z pełnią łaski miłosiernego Boga, ostoją, gdzie każdy będzie mógł przyjść i poczuć prawdziwą obecność Wiecznego Stwórcy.

Miejsce to naznaczyła już sama historia. To właśnie tutaj, na tych błoniach w roku 1991 Ojciec Święty Jan Paweł II spawował Eucharystię, to jego ręka poświęciła ten plac, jego dłoń błogosławiła zebranych tutaj wiernych, to jego usta mówiły: "Niech każdy z nas zapyta siebie: Jaką jestem glebą? Co dzieje się z ziarnem Bożej prawdy w moim życiu?". Nie pozotając bierni wobec tak wielkiego wezwania, chcemy stworzyć miejsce, gdzie każdy z nas będzie mógł rozwijać Boże słowo w swoim sercu.

W kształtowaniu Kalwarii Miłosierdzia jesteśmy dopiero na początku drogi. Do tej pory, wzniesiono obmurowania czternastu stacji drogi krzyżowej oraz postawiono krzyże stacyjne. Wytyczono także alejki pomiędzy kolejnymi stacjami, zaś cały obszar obsadzono młodymi drzewkami. Ponadto, teren otoczono niewielkim murkiem, który bynajmniej nie ma bronić dostępu do tego miejsc, ale ma zaznaczyć jego wyjątkowość w stosunku do otoczenia. Docelowo, w środku każdej stacji drogi krzyżowej będzie umieszczona odpowiednia rzeźba oraz modlitwa Aktu Zawierzenia Świata Miłosierdziu Bożemu. W każdej kapliczce jednak, modlitwa ta będzie napisana w innym języku.

Obecny wygląd Kalwarii Miłosierdzia:
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews