SYLWETKI PROBOSZCZÓW/
KUSTOSZY SANKTUARIUMKalendarium

15 maja 1981r. J. E. Ks. Biskup M. Sasinowski uzyskał pozwolenie na budowę kościoła, którego lokalizację przewidziano na cmentarzu Prawosławno-Wojskowym.
20 czerwca 1981r. J. E. Ks. Biskup M. Sasinowski zleca ks. dr Radzisławowi Ambroziakowi budowę kościoła na Osiedlu Jantar.
1 września 1981r. J. E. Ks. Biskup M. Sasinowski ustanawia Rektorat p.w. Miłosierdzia Bożego.
październik 1981r. Zespół architektów: dr arch. K. Kucza-Kuczyński i mgr arch. K. Miklaszewski wygrywają konkurs na koncepcję budowy świątyni i budynków towarzyszących.
15 maja 1982r.Władze Miasta zatwierdzają plan budowy świątyni.
1 lipca 1982r. Rozpoczęcie budowy kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego.
25 grudnia 1982r. Odprawiona zostaje Msza Św. w dolnej świątyni.
19 czerwca 1983r. Podczas pielgrzymki do Ojczyzny Papież Jan Paweł II w Warszawie poświęca kamień węgielny pod budowę świątyni.
23 - 30 października 1983r. Pierwsze Misje w Parafii.
30 października 1983r. Wmurowanie kamienia węgielnego.
1 grudnia 1985r. W I Niedzielę Adwentu J. E. ks. Biskup Juliusz Paetz eryguje parafię p.w. Miłosierdzia Bożego.
12 września 1986r. Poświęcenie trzech dzwonów: Miłosierdzia Bożego, N. M. Panny Matki Miłosierdzia i św. Andrzeja Boboli.
24 września 1988r. Wydzielenie z Parafii samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego p.w. Bożego Ciała.
4 czerwca 1991r. Ojciec Św. Jan Paweł II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny odprawia Mszę Św. przy ołtarzu polowym, koronuje obraz Matki Bożej Katedralnej - Pięknej Miłości i poświęca budynek kościoła.
22 czerwca 1997r. Wydzielenie nowej placówki duszpasterskiej p.w. Św. Krzyża.
1 sierpnia 1998r. Zmiana na urzędzie proboszcza. Ks. dr Radzisław Ambroziak odchodzi do dalszej pracy duszpasterskiej w Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Małkini.
2 sierpnia 1998r. Liturgiczne wprowadzenie w posługiwanie duszpasterskie nowego proboszcza ks. Prałata Jerzego Abramowicza.
11 kwietnia 1999r. Ustanowienie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez J. E. ks. Biskupa Stanisława Stefanka TChR
30 maja 1999r. Poświęcenie figury Chrystusa Króla przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce J. E. ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka.
1 września 1999r. Pracę w Parafii rozpoczynają Siostry Miłosierdzia św. Wincentego A'Paulo.
6 kwietnia 2001r. Rusza strona internetowa Parafii/Sanktuarium.
30 listopada 2002r. Inauguracja Roku Różańca Świętego, przy udziale Radia Maryja.
2 kwietnia 2005r. Śmierć Papieża Jana Pawła II. Obchody Pogrzebowe.
19 kwietnia 2005r. Wybór na Papieża Josepha Ratzingera. Kardynał przyjmuje imię Benedykt XVI.
28 października 2005r. Uroczystości związane z obchodami 80-lecia istnienia Diecezji Łomżyńskiej.
4 marca 2006r. Z rąk J.E. ks. Biskupa S. Stefanka święcenia biskupie przyjmuje ksiądz Prałat Tadeusz Bronakowski.
kwiecień 2006r. Początek układania posadzki w górnym kościele.
25 - 28 maja 2006r. I pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce.
10 czerwca 2006r. Rozpoczęcie nawiedzenia rodzin Parafii przez obraz Matki Boskiej z Jasnej Góry.
1 marca 2008r. Wykonanie profesjonalnego nagłośnienia w górnej świątyni.
30 marca - 29 września 2008r. Perygrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Łomżyńskiej.
9 marca 2009r. 1000-lecie śmierci św. Brunona - patrona Diecezji Łomżyńskiej.
10 kwietnia 2010r. Katastrofa Smoleńska.
10 listopada 2010r. Odsłonięcie na Golgocie Wschodu tablicy upamiętniającej śmierć 96 osób pod Smoleńskiem.
1 grudnia 2010r. Obchody 25 urodzin Parafii. Prezent dla Parafii w postaci organów do górnej świątyni.
11 listopada 2011r. Benedykt XVI przyjmuje rezygnację z urzędu bp. Stanisława Stefanka, złożoną z powodu ukończenia przez niego 75. roku życia.
11 listopada 2011r. Benedykt XVI mianuje nowym biskupem łomżyńskim ks. prał. Janusza Stepnowskiego, dotychczasowego kierownika biura w Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie
18 grudnia 2011r. Uroczysty ingres do katedry oraz wyświęcenie bp Janusza Stepnowskiego na biskupa.
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews