SYLWETKI PROBOSZCZÓW/
KUSTOSZY SANKTUARIUMSanktuarium jest:
- miejscem modlitwy
- kamieniem milowym wskazującym drogę Dzieciom Bożym wędrującym po ziemi
- oazą ducha

W Sanktuariach, Społeczność Kościelna może znaleźć klimat wybitnie sprzyjający:
- rozważaniu Słowa Bożego
- sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i Pokuty
- owocnemu przeżywaniu doświadczeń wiary i okazywaniu miłości braciom poprzez dzieła miłosierdzia i służby potrzebującym

Sanktuaria są ośrodkami głębokiej duchowości,:
- w których wierzący ożywiają swą wiarę i wyraźniej uświadamiają sobie płynące z niej powinności w sferze społecznej, przez co stają się przynagleni do tego, by w konkretny sposób uczestniczyć w stopniowym przekształcaniu świata w królestwo sprawiedliwości i pokoju.

Pielgrzymi w Sanktuariach winni znajdować:
- warunki sprzyjające modlitwie
- warunki sprzyjające milczeniu

Cele pielgrzymowania:
- pielgrzymi przybywają do sanktuarium z różnym nastawieniem wewnętrznym
- przybywają, aby przeżyć chwile intensywnej modlitwy i kontemplacji oraz głębokiej odnowy duchowej
- nieliczni odwiedzają sanktuaria sporadycznie z racji ważnych świąt
- inni w sanktuariach szukają wyłącznie odpoczynku
- jeszcze inni udają się do sanktuarium powodowani zainteresowaniami kulturalnymi albo zwykłą ciekawością

W sanktuarium rozpoznajemy inicjatywę miłosierdzia Boga, który pragnie przekazać swoim dzieciom własne życie i dar zbawienia.

W sanktuarium rozbrzmiewają słowa Chrystusa skierowane do maluczkich i ubogich świata: "przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11,28)
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews