Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wzniesione zostało na Cmentarzu Prawoławno-Wojskowym. Miejscu, gdzie spoczywały szczątki tych, którzy ginęli w walce oraz tych, którzy umęczeni byli przez nieludzki terror okupantów Polski. W momencie wznoszenia budynku kościoła, groby imiennie przeniesiono na Cmentarz Parafialny przy ul. Mikołaja Kopernika, zaś niezidentyfikowane szczątki pochowano we wspólnej mogile. Nigdy jednak nie zapomniano, że ziemia Sanktuarium nasiąknięta jest krwią bohaterów Ojczyzny.

Wokół, isntiejącej do dziś, kaplicy cmentarnej z przełomu XIX i XX wieku powstała Łomżyńska Dolina Pamięci. Miejsce, które upamiętniać ma dar, jaki mieszkańcy Ziem Łomżyńskiej i okolic złożyli Bogu w obronie Polski. Dar najwyższy, bo było nim życie ludzkie.

Na murze, okalającym dawną kaplicę cmentarną, znajdują się obecnie cztery pamiątkowe tablice. Trzy pierwsze, jak głosi napis, upamiętniają: "POCHOWANYCH [w tym miejscu] 444 ŻOŁNIERZY 33, 42, 71 PUŁKÓW PIECHOTY I 18 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ 18 DYWIZJI PIECHOTY ORAZ PODLASKIEJ I SUWALSKIEJ BRYGADY KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO, SZCZĄTKI KTÓRYCH EKSHUMOWANO Z PÓL BITEWNYCH WRZEŚNIA 1939 R. NA ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ. POCHOWANO TU RÓWNIEŻ SZCZĄTKI 1857 OFIAR TERRORU OKUPANTA NIEMIECKIEGO Z LAT 1941 - 1944." oraz zawierają znane nazwiska tych, którzy zostali pochowani na owym cmentarzu.

Czwarta z tablic upamiętnia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Umieszczona została "W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM OBWODU ŁOMŻA POLEGŁYM W WALKACH O WOLNOŚĆ OJCZYZNY, POMORDOWANYM W LATACH WOJNY I OKUPACJI, ZMARŁYM W SOWIECKICH ŁAGRACH I NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY, ZAMĘCZONYM PO WOJNIE PRZEZ SOWIECKI NKWD I KOMUNISTYCZNY APARAT BEZPIECZEŃSTWA PRL, POTAJEMNIE POGRZEBANYCH W MIEJSCACH NIEZNANYCH".

Ponadto, we froncie całej Doliny Pamięci, ulokowana została symboliczna mogiła, zaznaczająca szczególność tego terenu. Bowiem, jak głosi napis na nagrobku, jest to "MIEJSCE UŚWIECONE DOCZESNYMI SZCZĄTKAMI BRACI W WIERZE CHRYSTUSOWEJ ORAZ POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW I ŻOŁNIERZY".

Obecny wygląd Łomżyńskiej Doliny Pamięci:
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews